Rusiya Federasiyasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinin rəsmi saytı  
     
 • Fotolent

 •  
       
       

   
       
       
       
       

   
       
       
       

   
       
       
       
       

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       

   
       
       

  Ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq

  AZƏRBAYCAN VƏ RUSİYA ARASINDA 2011-ci ildə  TİCARƏT VƏ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

   

  Azərbaycan və Rusiya arasinda ticarət və iqtisadi əlaqələr Rusiya Federasiyanın və Azərbaycan Respublikasının hökümətləri arasında 30 sentyabr 1992-ci ildə bağlanmış azad ticarət haqqında, azad ticarəti rejimindən istisnalar haqqında (26 noyabr 1992-ci il), 29 noyabr 2000-ci il tarixli protokollarla və həmin Sazişlə bağlı azad ticarəti rejimindən istisnalar haqqında 6 fevral 2002-cü il tarixli Pronokolla, Rusiya Federasiyanın və Azərbaycan Respublikasının hökümətləri arasında qəlirlərə və əmlakın artırılamasına dair vergilərə ikili vergi qoyulmasına yol verlməməsi haqqında 3 iyul 1997-ci il tarixli Sazişlə, 29 noyabr 2000-ci il tarixli qarşılıqlı ticarətdə vasitəli vergilərin alınması prinsipləri haqqında Rusiya Federasiyanın və Azərbaycan Respublikasının hökümətləri arasında bağlanmış Sazişlə, 21 yanvar 2002-ci il tarixlı iqtisadi əlaqılırin prinsipləri və istiqamətləri haqqında Rusiya Federasiyanın və Azərbaycan Respublikasının hökümətləri arasında bağlanmış Sazişlə tənzimlənir.

  2006-cı ilin mart ayından Bakıda Rusiya Federasiyasının Ticarət nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir.

  Rusiya Federasiyanın və Azərbaycan Respublikasının iqtisadi əməkdaşlığına dair hökümətlərarası komissyası Rusiya və Azərbaycan arasındakı münasibətlərini dövlət səviyyəsində tənzimləyən işçi mexanimidir. Komissiyanın Rusiya hissəsinə Rusiya Federasiyasının Hökümət Sədrinin müavini, Rusiya Federsiyasının Prezidentinin Şimali Qafqaz Federal dairəsi üzrə nümayəndəsi A.Xloponin başçılıq edir. Komissiyanın Azərbaycan hissəsinə Baş nazirin birinci müavini Y.Əyyubov rəhbərlik edir. 2011-ci ilin martın 18-də Moskvada komissiyanın XIII geniş iclası keçirilmişdir. İclas zamanı bir sıra məsələlər, iki ölkə arasında ticari-iqtisadi əlaqələrinin vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunmuşdur.  Həmçinin tərəflər nəqliyyat, rabitə və informasiya texnoloqiyaları, fövqaladə hadisələrin nəticələrinin ləğvi  sahələrində XII iclasında qəbul olunmuş qərarların yerinə yetirilməsini müzakirə etdilər. İclas zamanı əsas məsələrdən biri Rusuya Federasiyasının və Azərbaycanın sərhədyanı subyektlərin əməkdaşlığın inkişafı olmuşdur. Qeyd olunmuşdur ki, belə şəkildə əməkdaşlıq ümumiyətlə iqtisadi, elmi-texniki, mədəni sahələrdə əməkdaşlığın genişlənməyinə təkan verir.    

  Azərbaycanın DGK-n məlumatına görə Rusiya və Azərbaycan arasında mal dövriyyəsi 2828,2 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bununla belə Azərbaycandan Rusiyaya ixrac 53,5% artaraq 1187,4 mln. dollara çatmış, Rusiyadan idxal isə 43,3% artaraq 1640,8 mln. dollara çatmışdır.

  Rusiya ixracının 90% dərin emallı məhsullar təşkil edir. İxracın əsasını maşinlar, avadanlıq və nəqliyyat vasitələri, ərzaq, ağac və selluloz kağız məmulatları, kimya sənayəsinin malları, elektrik enerji, qara və əlvan metallar, yayılmış metal təşkil edir.

  Azərbaycanın Rusiyaya ixracat strukturunda əsasını mineral məhsullar, ərzaq malları və kənd təsərrüfatının xammalı təşkil edir.  Ərzaq mallarını və kənd təsərrüfatının xammalı qrupuna daxıl olanlar piy və yağlar, onların fraksiyaları, ağ qənd və təmiz saxaroza, meşə qozları, fermentləşdirilmış qara çay, tər meyvə və tərəvəzlər, çaxır-konyak məhsullarıdır.

  2011-ci ildə Azərbaycandan Rusiyaya qaz tədarükü iki dəfə artaraq 1,5 mlrd. kub.m təşkil etmişdir. 2012-ci iln yanvarın 23-də “Qazprom”  və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti arasında qüvvədə olan azərbaycan qazının alqı-satqı haqqında müqaviəyə əlavə imzalanmışdır. Həmin sənədə istinadən Azərbaycandan qazın alinma həcmi 1,5 mlrd. kub. m. artaraq 3 mlrd. kub. m, 2013 –cü ildə isə 3 mlrd. kub. metrdən artıq olacaq.      

  Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasındakı Rusiya Federasiyasının ərazisində neftin tranziti haqqlnda 18 yanvar 1996-cı il tarixli müqaviləyə əlavələr etmək protokolun layihəsi üzrə danışıqlar mövcud idi. Onun imzalanması 2011-ci ildə 1996,4 min ton neft ötürülmş Bakı-Novorossiysk neft kəmərinin ətrafındakı mübaisəli məsələləri aradan qaldırmağa imkan yaradacaq. 

  Azərbaycanın və Rusuyta Federasiyasının vahid enerji sistemlərinin müvazi surətdə işləməsini təmin edən tədbirlər haqqında Rusiya Federasiyası Hökümətinin və Azərbaycan Republikasi Höküməti arasında Sazişin layihəsi razılaşdırılmanın son mərhələsindədir. 

  Ticari-iqtisadi sahəyə aidiyyəti olan Sazişlər haqqında iş gedirdi. O cümlədən Bakıda sərmayələrin həvəsləndirməsi və qarşılıqlı müdafiəsi barədə sazişin mətninin razılaşdırılması barədə danışıqların növbəti raundu keşirilmişdir.

  Azərbaycan bazarında 500-dən çox şirkət fəaliyyət göstərir, onlardan 200 kimi 100% Rusiya kapitalı ilə, 300 çoxu BM şəkilində. Bank-maliyə sektorunda Vneştorqbank (VTB), “Rosselxozbank” və Nikoyl bank fəaliyyət göstərirlər.

  Sənaye sahəsində Azərbaycanda bentonit palçığını istehsal edən rusiya-azərbaycan birqə müəssisəsi fəaliyyət göstərirl.

  Azərbaycanın işçi dairələrinin Rusiya tərəfdaşları ilə sərmayə  əməkdaşlığına maraq artır. «Azersun Holding» adlı Azərbaycan şirkəti 2010-cu ilin sentyabr ayında Beloreçensk şəhərində (Krasnodar vilayəti) çay çəkib bölmə fabrikini işə salmışdır. Şirkət hazırda ildə 50 mln. şərti banka gücündə meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı üzrə konserv zavodunun layihəsini həyata keçirir.  

  Rusiya və Azərbaycan arasında ticari-iqtisadi əlaqələrin inkişafında regionlararası əməkdaşlıq vacib rol oynayır. Rreginlararası əməkdaşlıq sahəsində həqiqi sıçrayış baş verib. 2011-ci ilin oktyabr ayında Bakıya Rusiya Federasiyasının Hökümət Sədrinin müavini, Rusiya Federsiyasının Prezidentinin Şimali Qafqaz Federal dairəsi üzrə nümayəndəsi A.Xloponinin başçılığı ilə nümayəndə heyəti gəlmişdir. Nümayəndə heyətinin tərkibində Dağıstanın, İnguşetiyanın,  Kabardino-Balkariyanın, Şimali Osetiya-Alaniyanın başçıları, Qaraçayevo-Çerkesiyanın hökümət başçısı və Stavropol vilayətinin nümayəndələri var idi. Görüşlər zamanı Dağıstan, İnguşetiya, Qaraçayevo-Çerkesiya və Azərbaycan arasında ticari-iqtisadi, elmi-texniki və humanitar səhələrdə sazişlər bağlanıb, bundan başqa Nevinomısk və Sumqayıt şəhərləri qardaşlaşmış şəhərlər statusunu almışlar. Rusiya Federasiyasının ŞQFD hüdudlarında subyektlərinin sərmayə layihələrinin təqdimatı keçirildi.

  Hazırda Rusiya Federtasiyasının 18 subyekti Azərbaycan Höküməti ilə əməkdaşlıq haqqında hüquqi tərtib olunmuş sənədlərə malikdirlər. Tatarstanın və Dağıstanın nümayəndəlikləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərirlər.

  2011-ci ilin mart ayında Bakıya işçi səfərlə Tatarstanın Prezidenti R.N.Minnixanov təşrif buyurmuşdu. Görüşlər zamanı qeyd olunmuşdu ki, Azərbaycan və Tatarstan neft-kimya və neft emalı sahələrində faydalı əməkdaşlıq yarada bilərlər. Bu sahədə Tatarstan böyük təcrübəyə malikdir: neftqazkimya kompleksinin inkişafının üçüncü mərhələsi müvəffəqiyyətlə reallaşır, Nijnekamsk şəhərində iri neftayırma kompleksi inşa olunur.       

  2011-ci ildə Həştərxan vilayəti ilə əlaqələr canlanmağa başladı. 2011-ci ilin may ayında Həştərxan şəhərində ikinci Rusiya-Azərbaycan regionlararası forum keçirildi. 2011-ci ilin sentyabr ayında Bakıya Həştərxan vilayətinin gubernatoru A.A.Jilkinin səfəri oldu. Səfər zamanı ticari-iqtisadi, elmi-texniki, mədəni  sahələrdə əməkdaşlıq haqqında yeni Saziş imzalandı, vilayətin iqtisadi və sərməyə potensialının təqdimatı olmaqla biznes-forum keçirildi.

  Azərbaycanda Tatarstanın və Dağıstanın nümayəndəlikləri, “Torgovıy dom Ural” QSC, “Torgovıy dom Tatarstan” MMC, Rusiyanın reqional aviaşitkətlərin (“Başkirskiye avialinii”, “Permskiye avialinii”, “Pulkovskie avialinii”, “Samarskiye avialinii”, “Uralskiye avialinii” v. s)  fəaliyyət göstərirlər.

   

  VTB qrupu Azərbaycan bazarında fəaliyyətə başlayır

  «Baltika-Bakı» - XXI əsrin müəssisəsidir    Rusiya Federasiyasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinin rəsmi saytı
  Bütün hüquqlar qorunur! © 2009
  Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad etmək zəruridir!
  Rambler's Top100